Rzeczoznawstwo

Tradycja rzeczoznawstwa samochodowego sięga w Polskim Związku Motorowym roku 1950 kiedy to PZMot podjął działalność rzeczoznawczą w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego. Po 1990 roku doszło do uniezależnienia wielu organizacji rzeczoznawczych od PZM. Już jednak w 1995 roku grupa działaczy postanowiła reaktywować tę działalność w Polskim Związku Motorowym. Jej działania doprowadziły do podjęcie w dniu 14.09. 1996 uchwały Plenum ZG. PZM w sprawie prowadzenia działalności rzeczoznawczej PZM. Działalność ta prowadzona jest w formie Biur Certyfikowanych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego przy jednostkach PZM i Klubach zrzeszonych w PZM. Do chwili obecnej nadano stosowne certyfikaty kilkuset osobom.

Polski Związek Motorowy posiada struktury przystosowane do obsługi rzeczoznawczej na terenie całego kraju. Wykonujemy usługi dla banków, towarzystw leasingowych, urzędów celnych. Nasi pracownicy i współpracownicy tworzą sieć rzeczoznawców, wysokiej klasy fachowców, posiadających stosowne uprawnienia. Współpracujemy z ludźmi, będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Wszyscy rzeczoznawcy pracują w jednakowych standardach świadcząc pełny zakres usług rzeczoznawczych wraz z wykonywaniem dokumentacji zdjęciowej w formacie cyfrowym. Świadczymy dowolne usługi rzeczoznawcze, w tym:

  • wykonywanie ocen technicznych pojazdów uszkodzonych i po naprawach
  • ustalanie wartości rynkowej pojazdów
  • ustalanie wartości pozostałości powypadkowej
  • sporządzanie kosztorysów zgodnie z Audatex
  • weryfikacja kosztorysów i rachunków
  • ustalanie cen części i/lub podzespołów pojazdu
  • wykonywanie ocen stanu technicznego wybranych części
  • określanie zakresu uszkodzeń powypadkowych i kosztów naprawy opinie dla sądów, organów ścigania
  • wycena maszyn i urządzeń
  • porady techniczne

Biuro w Olsztynie

 Olsztyn, ul. Sielska 5

 tel.895227240

dni pracy : poniedziałek - piątek w godz. 8-12

e-mail:

rzeczoznawcy@pzmolsztyn.pl

rzeczoznawcy.olsztyn@pzm.pl

Węcej informacji na stronie  www.pzm.pl